Wat is pre-dialyse 

Uw behandelend nefroloog (medisch specialist in nierziekten) heeft u verteld dat uw nierfunctie achteruit gaat en dat een nierfunctievervangende behandeling mogelijk in de toekomst noodzakelijk wordt. Uw nefroloog heeft u daarom doorverwezen naar het pre-dialyseteam om u informatie over de nierfunctievervangende behandelingen te geven.

Doel

Pre-dialyse heeft een tweeledig doel: door de resterende nierfunctie zo lang mogelijk in stand te houden, onder andere door gezond te leven, wordt geprobeerd de dialyse uit te stellen. Daarnaast geeft het de medisch specialisten tijd om u te begeleiden bij de keuze voor de dialysevorm die het beste bij u past. 

Werkwijze

Na de diagnose krijgt u afspraken bij de behandelend specialist, een medisch maatschappelijk werk(st)er, een diëtist en dialyseverpleegkundigen.

  • Dialyseverpleegkundige
    U start met drie gesprekken van ongeveer een uur met de dialyseverpleegkundige, aan wie u uw vragen kunt stellen en met wie u de verschillende dialysevormen bespreekt.
  • Medisch maatschappelijk werk(st)er
    De medisch maatschappelijk werk(st)er bespreekt met u vervolgens de gevolgen van uw behandelingskeuze voor het dagelijkse leven.
  • Diëtist
    Na een consult met de diëtist krijgt u een persoonlijk voedingsadvies.

Daarna worden vervolgafspraken ingepland met de nefroloog.

 

 

 Hoofdzetel :
   Jessa Ziekenhuis Campus Virga Jesse 

   Dienst Nierziekten / Sociale Dienst
   Stadsomvaart 11   3500 Hasselt
   011/33.87.00
   info@nierlimburg.be

 

  Volg ons op facebook :