De geschiedenis

De eerste hemodialyse

Op 21 januari 1970 werd in het Virga Jesseziekenhuis de eerste hemodialyse uitgevoerd door Dr. Wim Hemerijckx. Dit was niet alleen een hele stap vooruit in het behandelen van nierziekten, maar dit gebeurde voor het eerst in een niet-universitair ziekenhuis in België. Voor Limburg een echte primeur. 
De mogelijkheden waren heel beperkt. Dat jaar waren er maar 8 patiënten die in aanmerking kwamen voor deze behandeling.
Op zaterdag 7 maart 2020 werd het 50-jarig jubileum ervan gevierd.

 


De eerste nierpatiëntenvereniging

Omdat “bewegen en doen wat je altijd graag deed” met “in-acht-name” van je beperkingen, belangrijk is, ontstond het idee bij dokter en verpleging om dit ook effectief uit te voeren. Met een uitstap eind augustus in 1972 naar Fantasialand is alles officieus begonnen. Hoofdverpleger Rik Broekx en verpleegster Josée Hendrickx waren de initiatiefnemers.
Later ontstond op 3 februari 1974 officieel de eerste nierpatiëntenvereniging van België, een pionier in België en provincie Limburg samen met het Virga Jesseziekenhuis, nu Jessa Ziekenhuis in Hasselt.


Het logo

Toen de nieuwe wet op de VZW’s in voege trad heeft de Nierstichting Limburg haar naam moeten wijzigen omdat het woord “Stichting” bij wet verboden is om te gebruiken. In 2005 werd deze dan gewijzigd in de volgende benaming:”Vereniging voor Limburgse Nierpatiënten” afgekort “Nier Limburg”. Het logo werd aangepast maar inhoudelijk zijn de oorspronkelijke doelstellingen behouden. In de toekomst wordt enkel  “Nier Limburg vzw” behouden omdat we leden hebben in en buiten de provincie Limburg.
Nier Limburg is ook nog altijd lid van de Raad van Bestuur van Fenier-Fabir want wat niet kan op provinciaal niveau kan nationaal wel verwezenlijkt worden.       

                                                                                  

 

 Hoofdzetel :
   Jessa Ziekenhuis Campus Virga Jesse 

   Dienst Nierziekten / Sociale Dienst
   Stadsomvaart 11   3500 Hasselt
   011/33.87.00
   info@nierlimburg.be

 

  Volg ons op facebook :