Transplantatie

Een niertransplantatie is een medische ingreep waarbij een gezonde nier van een donor wordt getransplanteerd in een patiënt met nierfalen. Normaal gesproken wordt de donornier geplaatst in de rechter- of linker onderbuik. In de meeste gevallen worden de zieke nieren niet verwijderd, en dus wordt de nier meestal geplaatst onder de originele nieren.                                                                      

 

Er zijn 3 soorten donornieren :

  • donornier van een overleden donor : de nier is dan afkomstig van iemand die is overleden én zich had geregistreerd als orgaandonor.
  • donornier van een levende donor : dit zijn dan meestal familieleden.
  • cross-over donatie : door slim te ruilen met andere donor-ontvangerkoppels die niet matchen, kunnen passende combinaties wel                                     ontstaan en meerdere transplantaties toch plaatsvinden.

Als de donornier na de operatie goed werkt, hebt u geen dialyse meer nodig. 

 

 

 Hoofdzetel :
   Jessa Ziekenhuis Campus Virga Jesse 

   Dienst Nierziekten / Sociale Dienst
   Stadsomvaart 11   3500 Hasselt
   011/33.87.00
   info@nierlimburg.be

 

  Volg ons op facebook :