Doel 

 • Bevordering van sociale contacten.
 • Patiënten en familie wegwijs maken bij vragen
 • Informatievergaderingen
 • Uitstappen, ontspanning, cultuur
 • Promotie van: Wereldnierdag, Europese Dag van de Donor, Pre-dialyse
 • Orgaandonatie in het algemeen promoten
 • Financiële tegemoetkoming bij de organisaties 

 Promotie voor de toekomst 

 • Informatie zowel digitaal als langs de traditionele weg
 • Website, email enz.
 • Organisatie en planning “met en voor” de jongere generatie
 • Samenwerken met en voor alle generaties
 • Nierziekten kennen geen tijd, geslacht en geen leeftijd. 

Financiële middelen 

 • Lidgelden
 • Sponsoring en schenkingen.
 • Steunacties
 • Fiscale attesten vanaf 40 euro
 • Wij krijgen geen subsidies, nieuwe inkomsten zijn een prioriteit 

Activiteiten 

 • Infoavonden, informatie aan nierpatiënten, familie…
 • Daguitstappen, weekenduitstappen, 6-daagse uitstappen
 • Dag van de Nierpatiënt, Kerstfeest.
 • Gezellige samenkomsten met nierpatiënten.
 • Lezingen, hulp bij eindwerken,
 • Info, luisteren en ervaring delen met nierpatiënten
 • Vieringen en bijzondere gelegenheden

Samenwerking met… 

 • Jessa Ziekenhuis Hasselt, Campus Virga Jesse
 • Campus Salvator, Campus Sint Ursula
 • SFZ Heusden en AZ Vesalius Tongeren
 • Hasselts Overleg en Welzijnswerk. (HOW)
 • Nierpatiëntenverenigingen in België en Euregio
 • Organisaties met als doel: Info nierziekten en begeleiding
 • Nationale federatie FENIER-FABIR
 • Transplantoux
 • Eindwerken van studenten
 • Wetenschappelijke studies en lezingen
 • KU Leuven, UZ Leuven, UCLL en PXL
 • Europa: EDITH

 

 

 Hoofdzetel :
   Jessa Ziekenhuis Campus Virga Jesse 

   Dienst Nierziekten / Sociale Dienst
   Stadsomvaart 11   3500 Hasselt
   011/33.87.00
   info@nierlimburg.be

 

  Volg ons op facebook :